Lạng Sơn: Hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn các tổ chức tín dụng

Lạng Sơn có 950 doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với các ngân hàng với tổng dư nợ gần 10.000 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng dư nợ.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn cùng các doanh nghiệp chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa NHNN tỉnh Lạng Sơn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong khoảng 2.800 doanh nghiệp thì có khoảng 91% doanh nghiệp chỉ có mức vốn đăng ký dưới 50 tỷ đồng, trong đó có đến 77% doanh nghiệp có mức vốn dưới 10 tỷ đồng và toàn tỉnh mới chỉ có 32 doanh nghiệp có mức vốn trên 100 tỷ đồng.

Doanh nghiệp tại tỉnh Lạng Sơn chủ yếu các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, do vậy trong hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp thường xuyên phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức về vốn, mặt bằng, những rào cản về thuế, bảo hiểm, chi phí quản lý hoạt động doanh nghiệp…

Tăng chỉ số tiếp cận tín dụng

Được biết, tỉnh Lạng Sơn cũng đã và đang có nhiều giải pháp để phát triển về “chất” và “lượng” doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó có Đề án phát triển doanh nghiệp Lạng Sơn đến năm 2025.

Cùng với tỉnh, các ngành cũng có những định hướng và giải pháp riêng để cùng đồng hành với các doanh nghiệp. Trong đó, riêng ngành ngân hàng đã có những giải pháp kịp thời, cụ thể trước nút thắt về vốn của doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (NHNN) đã chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. NHNN đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong quan hệ vay vốn với các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

Phát huy vai trò là thành viên Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế của tỉnh, NHNN đã chỉ đạo các ngân hàng triển khai thực hiện Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành chính sách chính quyền bảo đảm cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2016 -2020.

Với tống số 14 ngân hàng thương mại đang hoạt động, đã triển khai thực hiện tốt các cơ chế chính sách theo chỉ đạo của Chính phủ và NHNN đối với hoạt động ngân hàng. Trong đó, các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách hành chính được triển khai tích cực; thực hiện tốt công tác điều hòa tiền mặt và cung ứng tiền vào lưu thông, hệ thống máy ATM của các ngân hàng hoạt động an toàn, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng.

Trong những năm gần đây, nhất là năm 2018, các ngân hàng đã tăng cường huy động vốn, đảm bảo cung ứng đủ nguồn vốn cho khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp. Sự thay đổi lớn đó là ngân hàng đã chủ động tiếp cận doanh nghiệp để tìm hiểu tình hình sản xuất, kinh doanh, nhu cầu vay vốn, tư vấn, giúp doanh nghiệp tiếp cận được các gói vay ưu đãi.

Theo báo cáo của NHNN tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2019, các ngân hàng trên địa bàn đã thực hiện tốt công tác huy động vốn và đẩy mạnh hoạt động cho vay; kết quả, tổng nguồn vốn huy động của các ngân hàng trên địa bàn là 27.830 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng dư nợ cho vay là 28.625 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ 2018, trong đó, mức lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định.

Theo lãnh đạo NHNN tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua, công tác kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp được triển khai hiệu quả, qua đó tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp có triển vọng phát triển nhưng đang gặp khó khăn về tài chính vay được vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, tính đến ngày 15/6/2019, toàn tỉnh có 950 doanh nghiệp có quan hệ vay vốn với các ngân hàng với tổng dư nợ gần 10.000 tỷ đồng, chiếm 34,8% tổng dư nợ.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng, ngành Ngân hàng cần chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ của mình để tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh các cơ chế chính sách về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. Ngành cần triển khai tích cực hơn nữa các chính sách ưu đãi của Trung ương, địa phương, các sản phẩm ưu đãi của ngân hàng để giúp doanh nghiệp, người dân có cơ hội tiếp cận vốn vay lãi suất thấp cũng như đẩy mạnh phát triển các tiện ích ngân hàng hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ.

Tiếp cận nhiều nguồn vốn

Về phía tỉnh Lạng Sơn, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp cận tín dụng, phát triển quy mô, UBND tỉnh thành lập tổ công tác giải quyết khó khăn, vướng mắc về vốn cho doanh nghiệp, thực hiện các chương trình kết nối ngân hàng với doanh nghiệp. Tỉnh thực hiện ký kết bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến hết năm 2020. Tỉnh cũng quan tâm, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Trung ương và nguồn từ các quỹ hỗ trợ do tỉnh thành lập.

Tại Hội nghị kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng đã đưa ra 3 đề nghị quan trọng.

Thứ nhất, ngân hàng cần chủ động kết nối, đối thoại với doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả phối hợp, tăng trưởng tín dụng, trong đó, phối hợp với các sở, ban, ngành trong việc trao đổi thông tin, giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động.

Thứ hai, đối với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh cần tiếp tục phát huy là cầu nối trong việc hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, định hướng các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh ổn định.

Thứ ba, đối với các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động hiệu quả, phát triển mối quan hệ tín dụng từ đó ổn định nguồn vốn, liên kết để mở rộng thị trường, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Cũng tại Hội nghị vừa qua, lãnh đạo tỉnh đã cùng các doanh nghiệp chứng kiến Lễ ký kết quy chế phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *